Genealogie rodzin Galasów i Wójtowiczów

Najstarsze archiwalia zawierające informacje o mieszkańcach Zalasowej znajdują się Księdze wiejskiej wsi Zalasowa (Acta iudicii bannictii Zaliassoviensis 1506-1635), Spisie cudów i łask doświadczonych w sanktuarium Matki Boskiej Tuchowskiej (W. Szołdarski, Cuda i łaski Matki Boskiej Tuchowskiej w XVI i XVII wieku, Kraków 1917) i Metryce józefińskiej z pomiarem katastralnym wsi Zalasowa (Metryka józefińska wsi Zalasowa z 1787 r.). Najliczniejsze materiały, które zostały wykorzystane przy opracowaniu drzewa genealogicznego rodzin Galasów i Wójtowiczów pochodzą z Archiwum Parafialnego w Zalasowej - Księgi chrztu (Liber baptisatorum), Księgi małżeńskie (Liber copulatorum) i Księgi zmarłych (Liber mortuorum); one umożliwiły zbudowanie drzewa genealogicznego Galasów i Wójtowiczów z Zalasowej od 1750 r. Ważnym materiałem źródłowym są przeprowadzone w latach 2010-2011 wywiady i korespondencje z mieszkańcami wsi. Wiedza ta umożliwiła spisanie najaktualniejszych danych. Zasób archiwalny i wiedza dostarczona metodą wywiadów nie umożliwiły jednak dotychczas odtworzyć kompletnego obrazu rodzin Galasów i Wójtowiczów. Trudności sprawiają przede wszystkim niekompletne materiały archiwalne (mało czytelne rękopisy, często wybrakowane fragmenty ksiąg). Trudność sprawiało odczytywanie treści zapisanych w języku łacińskim, szczególnie tych najstarszych. Przeprowadzone najczęściej z osobami starszymi wywiady posiadają również prawdopodobieństwo nieścisłości. Mimo że wszystkie były one korygowane z całością materiału, są dopuszczalne pomyłki. Żywię jednak nadzieję, że opublikowanie materiałów przyniesie głos krytyki, który pozwoli je wszystkie uzupełnić. Po analizie dostępnych materiałów źródłowych dotyczących członków rodzin Galasów i Wójtowiczów można dokonać krótkiej charakterystyki: • nazwisko Galas zalicza się do nazw pospolitych, pełniło ono zapewne najpierw rolę przezwiska, a następnie przyjęło się jako nazwisko (galas (łac. galla ‘galasówka’) biol. narośl powstała na roślinie spowodowana przez zwierzęta w wyniku ataku grzyba pasożytniczego), • nazwisko Wójtowicz powstało od rzeczownika oznaczającego wykonywanie urzędu wójta, • przedstawiciele tych rodzin mieszkali w tej samej miejscowości od urodzenia do śmierci; rzadko którzy zawierali związki małżeńskie z osobami z sąsiedniej miejscowości, • wszyscy byli chrześcijanami i przejawiali silne przywiązanie do Kościoła katolickiego; uczestniczyli w praktykach religijnych, • członkowie rodzin należeli do stanu chłopskiego; trudnili się rolnictwem; cechowali się silnym przywiązaniem do ziemi, • dużą grupę stanowią także osoby wykonujące konkretne rzemiosło i zawód; było wielu kupców, tkaczy, żołnierzy, kilku profesorów i księży, • przejawiali oni aktywność w życiu społecznym i politycznym, niektórzy należeli do stowarzyszeń i partii politycznych.

News Autor Publikacje Duszpasterstwa Galeria Kontakt